Skip to main content

Zadnja priložnost za ALLPLAN TRAJNO licenco

Posebna Allplan akcija pred ukinitvijo trajnih licenc še zadnjič omogoča prednost trajnih licenc.

Kontaktirajte nas in pridobite trajno licenco Allplan paketa!
IZVEJTE VEČ
KONTAKTIRAJTE NAS

Vaš BIM partner

Kontaktirajte nas!

Naše podjetje ponuja programske rešitve BIM (Building Information Modeling) arhitektom gradbenim inženirjem in strojnim inženirjem.


Osredotočamo se na implementacijo in razvoj programske opreme, ki omogoča arhitektom gradbenim inženirjem in strojnim inženirjem, da ustvarjajo podrobne digitalne modele zgradb in drugih struktur, vključno z informacijami o materialih, sistemih in komponentah. Te informacije se lahko uporabijo za oblikovanje, gradnjo in vzdrževanje, kar je ključno orodje za strokovnjake v teh panogah.


Kot ponudnik BIM programske opreme naše podjetje ponuja tudi usposabljanje in podporo uporabnikom, da bi uporabniki učinkovito uporabljali programsko opremo in odpravljali morebitne težave. Poleg tega naše podjetje ponuja tudi svetovalne storitve, in sicer pomagamo strankam uvesti BIM prakse v svoje poslovanje in izboljšati njihove delovne procese.

Na splošno se naše podjetje posveča zagotavljanju inovativnih rešitev, ki pomagajo arhitektom, gradbenim inženirjem in strojnim inženirjem optimizirati svoje delovne procese, ter izboljšati sodelovanje.

ARHITEKTURA

Nekatere prednosti uporabe BIM (Building Information Modeling) za arhitekte vključujejo:

1. Izboljšano sodelovanje: BIM omogoča arhitektom učinkovitejše sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu, kot so inženirji in izvajalci. Programska oprema jim omogoča, da si izmenjujejo informacije in posodobitve v realnem času, kar zmanjšuje potrebo po dolgih verigah komunikacije.


2. Boljša kakovost oblikovanja: BIM arhitektom zagotavlja 3D virtualni model stavbe, kar jim omogoča testiranje različnih možnosti oblikovanja in identifikacijo morebitnih težav, preden se začne gradnja. To lahko privede do kakovostnejših oblikovanj, ki so bolj učinkovita in cenovno ugodna.


3. Izboljšana vizualizacija: BIM arhitektom zagotavlja podroben vizualni prikaz stavbe, kar jim omogoča, da vidijo, kako se bodo različne komponenteujemale in interagirale. To jim lahko pomaga, da svoje oblikovalske ideje bolj jasno komunicirajo s strankami in deležniki.


3. Izboljšana natančnost: BIM omogoča arhitektom, da ustvarijo bolj natančne modele stavbe, vključno z podrobnimi informacijami o materialih, sistemih in komponentah. To lahko zmanjša napake in zmanjša potrebo po ponovnem delu med gradbeno fazo.


4. Povečana učinkovitost: BIM lahko pomaga arhitektom poenostaviti svoje delovne procese in zmanjšati čas in trud, ki ga potrebujejo za dokončanje oblikovalskih nalog. To lahko sprosti več časa za ustvarjalnost in inovativnost, kar lahko vodi v boljše oblikovanje in bolj zadovoljne stranke.


Na splošno BIM arhitektom zagotavlja močno orodje, ki jim lahko pomaga ustvariti boljše projekte, učinkoviteje sodelovati in izboljšati celotno kakovost svojega dela.


INŽENIRSTVO

Nekatere prednosti uporabe BIM (Building Information Modeling) za gradbene inženirje vključujejo:

1. Izboljšano sodelovanje: BIM omogoča gradbenim  inženirjem učinkovitejše sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu, kot so arhitekti in MEP inženirji. Programska oprema jim omogoča izmenjavo informacij in posodobitev v realnem času, kar zmanjšuje potrebo po dolgih verigah komunikacije.


2. Boljša kakovost oblikovanja: BIM gradbenim inženirjem zagotavlja 3D virtualni model stavbe, kar jim omogoča testiranje različnih možnosti oblikovanja in identifikacijo morebitnih težav, preden se začne gradnja. To lahko privede do kakovostnejših oblikovanj, ki so bolj učinkovita in cenovno ugodna


3. Izboljšana vizualizacija: BIM gradbenim inženirjem zagotavlja podroben vizualni prikaz stavbe, kar jim omogoča, da vidijo, kako se bodo različne komponente ujemale in interagirale. To jim lahko pomaga, da svoje oblikovalske ideje bolj jasno komunicirajo s strankami in deležniki.


4. Izboljšana natančnost: BIM omogoča gradbenim inženirjem, da ustvarijo bolj natančne modele stavbe, vključno z podrobnimi informacijami o materialih, sistemih in komponentah. To lahko zmanjša napake in zmanjša potrebo po ponovnem delu med gradbeno fazo.

5. Analiza in simulacija: BIM gradbenim inženirjem omogoča izvedbo napredne analize in simulacije, kot so strukturna analiza, energetska analiza in zaznavanje trkov. To jim lahko pomaga pri identifikaciji in reševanju težav, preden postanejo drage težave med gradnjo.

Na splošno BIM gradbenim inženirjem zagotavlja močno orodje, ki jim lahko pomaga pri ustvarjanju boljših projektov, učinkovitejšem sodelovanju in izboljšanju celotne kakovosti njihovega dela.


STROJNIŠTVO

Glavne prednosti uporabe BIM (Building Information Modeling) za MEP inženirje (inženirje strojnih inštalacij, elektroinženirje in inženirje sanitarne tehnike) vključujejo:

  1. Izboljšano sodelovanje: BIM omogoča MEP inženirjem boljše sodelovanje z drugimi strokovnjaki v projektu, kot so arhitekti in gradbeno konstrukcijski inženirji. Program omogoča izmenjavo informacij in posodobitev v realnem času, kar zmanjšuje potrebo po dolgih verigah komunikacije.

  2. Boljša kakovost oblikovanja: BIM MEP inženirjem zagotavlja 3D virtualni model stavbe, kar jim omogoča testiranje različnih možnosti oblikovanja in identifikacijo morebitnih težav, preden se začne gradnja. To lahko privede do kakovostnejših oblikovanj, ki so bolj učinkovita in cenovno ugodna.

  3. Boljša usklajenost: BIM omogoča MEP inženirjem, da v svoj model vključijo vse informacije o sistemih in napravah, kar zagotavlja boljšo usklajenost med različnimi elementi stavbe.

  4. Izboljšana vizualizacija: BIM zagotavlja MEP inženirjem podroben vizualni prikaz stavbe, kar jim omogoča, da vidijo, kako se bodo različne komponente ujemale in interagirale. To jim lahko pomaga, da svoje oblikovalske ideje bolj jasno komunicirajo s strankami in deležniki.

  5. Analiza in simulacija: BIM omogoča MEP inženirjem izvedbo napredne analize in simulacije, kot so analiza tokov zraka, analiza ogrevanja in hlajenja ter zaznavanje trkov. To jim lahko pomaga pri identifikaciji in reševanju težav, preden postanejo drage težave med gradnjo.

Skupaj BIM MEP inženirjem zagotavlja močno orodje, ki jim lahko pomaga pri ustvarjanju boljših projektov, učinkovitejšem sodelovanju in izboljšanju celotne kakovosti njihovega dela.
BIM VODENJE

Glavne prednosti uporabe BIM (Building Information Modeling) za upravljanje projektov vključujejo:

1. Izboljšano sodelovanje: BIM omogoča boljše sodelovanje med različnimi deležniki v projektu, kot so arhitekti, inženirji in izvajalci gradnje. Program omogoča izmenjavo informacij in posodobitev v realnem času, kar zmanjšuje potrebo po dolgih verigah komunikacije.


2. Boljša usklajenost: BIM omogoča celovit pregled nad celotnim projektom in zagotavlja boljšo usklajenost med različnimi elementi stavbe. To omogoča boljše načrtovanje in vodenje gradbenih del ter zmanjšuje možnosti za napake in zamude.


3. Boljša vizualizacija in analiza: BIM zagotavlja realističen 3D model stavbe, kar omogoča boljšo vizualizacijo in analizo projekta. S tem lahko vodstvo in deležniki lažje razumejo kompleksnost projekta ter sprejemajo bolj informirane odločitve.


4. Učinkovitejše načrtovanje in vodenje projekta: BIM omogoča učinkovitejše načrtovanje in vodenje projekta, saj omogoča avtomatizacijo številnih procesov, kot so načrtovanje časovnice in proračuna, načrtovanje dela in dodelitev nalog ter upravljanje zalog in nabav.


5. Zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti: BIM omogoča bolj natančno načrtovanje in vodenje projekta ter identifikacijo morebitnih težav, kar zmanjšuje stroške gradnje in povečuje kakovost dokončanega projekta.


Skupaj BIM projektom zagotavlja močno orodje, ki pomaga pri izboljšanju sodelovanja, usklajenosti in vizualizaciji projekta ter učinkovitejšemu načrtovanju in vodenju gradnje, kar povečuje uspešnost in dobičkonosnost projekta.


Stopite v svet BIM rešitev

S pomočjo BIM programske opreme so vse pomembne informacije povezane in analizirane, nedoslednosti in napake pa se takoj identificirajo in se lahko eliminirajo v fazi projektiranja. Povečajte svojo konkurenčnost in ustvarite najboljše rezultate z uporabo BIM tehnologij.

Tu smo za vas.

Kontaktirajte nas!

Kmalu bo tu še več informacij.
Obiščite nas.