Inženirji uporabljajo PLANBAR!

Precast Software Engineering je vodilna programska oprema v industriji montažnih elementov z rešitvami PLANBAR in TIM.

Kaj vse vam omogočamo

Podpiramo široko bazo gradbenih podjetij z lastno proizvodnjo montažnih elementov, z obrati za montažne elemente in inženirske biroje. Visoko avtomatizirane tovarne montažnih delov zahtevajo rešitve za načrtovanje, ki izpolnjujejo tržne zahteve industrije montažnih elementov z ozirom na kvaliteto, produktivnost in ekonomičnost. Združevanje vseh delovnih procesov v edinstveno funkcionalno celoto je zahteva tržišča, ki jo je izpolnil PLANBAR, ki je celovita rešitev za visokokvalitetno, industrializirano oblikovanje montažnih elementov. 

Prefabrikacija

PLANBAR je celovita rešitev za projektiranje visokokvalitetnih, industrializiranih montažnih delov. Od serijske proizvodnje pa vse do kompleksnih arhitekturnih elementov in posebnih delov.


Hitro, učinkovito, brez napak!

PLANBAR nudi edinstveno sintezo dela na osnovi modela in risbe s programsko opremo Allplan.

S preprostim modeliranjem sestavljenih delov je zanesljiv za direktno širjenje podatkov za proizvodnjo. PLANBAR kombinira prednosti tridimenzionalnih modelov in izvrstno pripravo risb. Na ta način lahko delate v 2D in generirate v 3D. Samodejno izračunajte in izpišite količine v samo nekaj klikih, generirajte sezname in grafična poročila ter prenesite podatke v programe za izračun in izpis ponudb.

Zanimivost

PRECAST prinaša idejo odprtega BIM-a preko izmenjave podatkov z drugimi orodji za modeliranje. Zaradi tega se razvojna ekipa koncentrira na interoperabilnost in neprekinjeno optimizira interakcijo z drugimi sistemi.

Kontaktirajte nas

Hitrost in natančnost

5D programska oprema PLANBAR je bila osrednje orodje za izgradnjo stadiona Allianz, ki je za izgradnjo imel 17-mesečni rok. V ta namen je bilo proizvedenih več kot 880 elementov platforme dolžine 10,5 metra in mase 12,5 ton, stebrov visokih do 18 metrov in drugih posebnih montažnih delov.

Glavne značilnosti PLANBAR-a

Avtomatske količine

Izračunajte količine iz 3D BIM modela in avtomatsko generirajte popis in grafična poročila.Armatura za proizvodnjo

Armatura je ena največjih prednosti PLANBAR-a. Glede na vaše specifikacije programska oprema avtomatsko generira armaturo. To jamči brezhibno vez med CAD-om, statiko in robotom.

Kompatibilnost

PLANBAR je odprt za veliko število podatkovnih formatov in sistemov. Preko celovite izmenjave podatkov omogočamo uvoz in izvoz risb in podatkov v različnih formatih (DXF, DWG, PDF, IFC, UNI, PXML itd.).

Načrtovanje proizvodnje

Z jasno postavljenim 3D modelom načrtovanje proizvodnje in izvedbe se bo pospešil vaš proces dela in natančnost bo zagotovljena.

Modul Delivery Manager nudi vse potrebne podatke o montažnih delih, omogoča natančno vklapljanje, vizualizirano v 3D. Z enim klikom generirajte podatke o proizvodnji in fakturiranju, kot tudi potrebna operativna poročila.

Vizualizacija procesa

Betonski montažni deli so predmet procesa projektiranja, proizvodnje, dostave in montaže. Integrirano upravljanje s statusom vizualizira ta postopek za vsak element, s čimer se na enostaven način obvešča prodaja, upravljanje s projekti in napredkom procesa izgradnje zgradbe.

Ta potek dela se lahko kontrolira s samim TIM-om, kot tudi z zunanjimi sistemi (npr. ERP sistemi) in se konfigurira individualno po zahtevah.

Izpis poročil

Izpišite potrebno poročilo z enim klikom. Dostopna so številna predefinirana poročila, obstaja pa tudi možnost za ustvarjanje lastnih.
Brošura Planbar
Brošura TIM